Incoterms 2000

Wiadomo że przyszły agent celny ma do opanowania niesamowitą ilość teorii więc tu dzielimy się tym co jest ważne a nie znalazło odpowiedniego działu na forum a jest w posiadaniu naszej wiedzy i pytamy o to czego nie wiemy a wiedzieć powinniśmy ;)

Incoterms 2000

Postprzez Duszka » 13.09.2009 00:07:54

Przy zawieraniu kontraktów w handlu międzynarodowym stosuje formuły, których zastosowanie pozwala na określenie obowiązków eksportera i importera w zakresie poszczególnych czynności związanych z realizacją transakcji. Warto poznać bliżej te formuły, gdyż w znaczący stopniu mogą one uprościć eksport lub import towarów a przede wszystkim dobrze określić warunki dostawy na egzaminie podczas wypełniania SAD'u
Grupa E - towar u producenta
EXW - Z zakładu - lokalizacja zakładu -
Grupa F - zasadnicze koszty dostawy nie są opłacone
FCA - Franco przewoźnik... - uzgodnione miejsce
FAS - Franco wzdłuż burty statku - uzgodniony port załadunku
FOB - Franco statek - uzgodniony port załadunku
Grupa C - zasadnicze koszty dostawy opłacone
CFR - Koszt i fracht - uzgodniony port przeznaczenia
CIF - Koszt, ubezpieczenie, fracht - uzgodniony port przeznaczenia
CPT - Przewoźne opłacone do... - uzgodnione miejsce przeznaczenia
CIP - Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do... - uzgodnione miejsce przeznaczenia
Grupa D - towar dostarczony do kraju przeznaczenia.
DAF - Dostarczone na granicę - uzgodnione miejsce dostawy na granicę
DES - Dostarczone na statku - uzgodniony port przeznaczenia
DEQ - Dostarczone na nabrzeże po odprawie celnej, uzgodniony port
DDU - Dostarczone, cło nieopłacone - uzgodnione miejsce przeznaczenia w kraju importującym
DDP - Dostarczone, cło opłacone - uzgodnione miejsce dostawy w kraju importującym

Obrazek
źródło
<<*>><<*>><<*>>
W życiu wielką sztuką jest śmiać się zawsze i wszędzie...
nie żałować tego co było i nie bać się tego co będzie...
Avatar użytkownika
Duszka
Administrator
Administrator
 
Posty: 1565
Dołączył(a): 18.06.2009 18:58:42

incoterms

Postprzez Jacek » 28.10.2009 23:40:59

Jacek
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 59
Dołączył(a): 28.10.2009 18:22:44

Postprzez Duszka » 28.10.2009 23:51:25

jejku... Jacek ja nawet nie che myśleć co by było gdyby net zniknął... wyobrażasz sobie kupić wszystkie teksty ustaw kodeksów itp... pal sześć że to kasy trochę by poszło ale przecież tego to z tona papieru jest gdzie to trzymać ;) he... choć jeszcze 3 lata temu żyłam sobie spokojnie bez neta i było całkiem ok a teraz światła nie ma przez 30 minut a ja już umieram bo kompik nie chodzi :? he... chyba terapia odwykowa by mi się przydała ;)
<<*>><<*>><<*>>
W życiu wielką sztuką jest śmiać się zawsze i wszędzie...
nie żałować tego co było i nie bać się tego co będzie...
Avatar użytkownika
Duszka
Administrator
Administrator
 
Posty: 1565
Dołączył(a): 18.06.2009 18:58:42

Postprzez Duszka » 30.12.2009 02:21:31

no to rozkładamy warunki dostaw na pierwiastki pierwsze ;) prześledźcie koszty jakie ponosi sprzedający i kupujący to powinno trochę rozjaśnić cień padający na ten temat

Grupa E pełna gestia transportowa importera; sprzedający stawia towar do dyspozycji kupującego w punkcie wydania (fabryce, magazynie ...)

EXW Ex Works (od zakładu)
kupujący organizuje transport, ponosi jego koszty oraz ryzyko na całej trasie dostawy; sprzedający stawia towar do dyspozycji kupującego w punkcie wydania; sprzedający nie ma obowiązku odprawy celnej eksportowej i załadunku towaru na środek transportu
Podział kosztów
Kupujący pokrywa wszystkie koszty oraz organizuje transport.
wartość z faktury + koszty transportu zagranicznego = wartość celna
krajowe koszty transportu doliczamy do podstawy vat


Grupa F importer posiada gestię transportową od określonego punktu w kraju wysyłki

FCA Free Carrier (pierwszy przewoźnik)
sprzedający dostarcza towar przewoźnikowi lub innej osobie wyznaczonej przez kupującego we wskazanym miejscu i uzgodnionym terminie;
Podział kosztów
Sprzedający:
- Załadunek
- Cło w kraju sprzedawcy
- Transport do portu macierzystego
Kupujący:
- Wyładunek w porcie macierzystym
- Opłaty portowe w porcie macierzystym
- Transport do portu docelowego
- Opłaty w porcie docelowym
- Załadunek w porcie docelowym
- Transport do celu
- Ubezpieczenie
- Cło w kraju docelowym
- Podatki w kraju docelowym
wartość z faktury + koszty transportu zagranicznego = wartość celna
krajowe koszty transportu doliczamy do podstawy vat


FAS Free Alongside Ship (od portu macierzystego)
sprzedający wystawia towary do dyspozycji kupującego w określonym porcie macierzystym
Podział kosztów
Sprzedający:
- Załadunek
- Cło w kraju sprzedawcy
- Transport do portu macierzystego
- Wyładunek w porcie macierzystym
Kupujący:
- Opłaty portowe w porcie macierzystym
- Transport do portu docelowego
- Opłaty w porcie docelowym
- Załadunek w porcie docelowym
- Transport do celu
- Ubezpieczenie
- Cło w kraju docelowym
- Podatki w kraju docelowym
wartość z faktury + koszty transportu zagranicznego = wartość celna
krajowe koszty transportu doliczamy do podstawy vat


FOB Free On Board (na statek)
Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar przewoźnikowi wyznaczonemu przez kupującego
Podział kosztów
Sprzedający:
- Załadunek
- Cło w kraju sprzedawcy
- Transport do portu macierzystego
- Wyładunek w porcie macierzystym
- Opłaty portowe w porcie macierzystym
Kupujący:
- Transport do portu docelowego
- Opłaty w porcie docelowym
- Załadunek w porcie docelowym
- Transport do celu
- Ubezpieczenie
- Cło w kraju docelowym
- Podatki w kraju docelowym
wartość z faktury + koszty transportu zagranicznego = wartość celna
krajowe koszty transportu doliczamy do podstawy vat


Grupa C sprzedający posiadając gestię transportową zawiera umowę przewozu i ponosi jego koszt do określonego punktu w kraju przeznaczenia

CFR Cost and Freight (koszt i przewóz)
Sprzedający musi zorganizować transport (zawrzeć umowę przewozu) i ponieść związane z tym koszty, ale bez przyjmowania ryzyka utraty (uszkodzenia) towaru lub dodatkowych kosztów związanych z przypadkami występującymi po załadunku i wysyłce.
Podział kosztów
Sprzedający:
- Załadunek
- Cło w kraju sprzedawcy
- Transport do portu macierzystego
- Wyładunek w porcie macierzystym
- Opłaty portowe w porcie macierzystym
- Transport do portu docelowego
Kupujący:
- Opłaty w porcie docelowym
- Załadunek w porcie docelowym
- Transport do celu
- Ubezpieczenie
- Cło w kraju docelowym
- Podatki w kraju docelowym
koszt transportu zagranicznego ujęty w cenie
koszt transportu krajowego doliczamy do podstawy vat


CIF Cost Insurance and Freight (Koszt, ubezpieczenie i przewóz)
Zakres obowiązków, podział kosztów i ryzyka w formule CIF jest podobny, jak w CFR, przy czym jest on rozszerzony o obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia i pokrycia jego kosztów. Sprzedający musi przekazać kupującemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, aby ten mógł dochodzić ewentualnych roszczeń od ubezpieczyciela.
Podział kosztów
Sprzedający:
- Załadunek
- Cło w kraju sprzedawcy
- Transport do portu macierzystego
- Wyładunek w porcie macierzystym
- Opłaty portowe w porcie macierzystym
- Transport do portu docelowego
- Ubezpieczenie
Kupujący:
- Opłaty w porcie docelowym
- Załadunek w porcie docelowym
- Transport do celu
- Cło w kraju docelowym
- Podatki w kraju docelowym
koszt transportu zagranicznego ujęty w cenie
koszt transportu krajowego doliczamy do podstawy vat


CPT Carriage Paid To (Przewóz opłacony do)
Obowiązkiem sprzedającego jest zawarcie umowy o przewóz do określonego punktu przeznaczenia i opłacenie kosztów przewoźnego. Jest on zobowiązany do dostarczenia towaru przewoźnikowi, a jeśli jest ich kilku, pierwszemu z nich. W tym miejscu ryzyko uszkodzenia i utraty towaru przechodzi na kupującego.
Podział kosztów
Sprzedający:
- Załadunek
- Cło w kraju sprzedawcy
- Transport do portu macierzystego
- Wyładunek w porcie macierzystym
- Opłaty portowe w porcie macierzystym
- Transport do portu docelowego
Kupujący:
- Opłaty w porcie docelowym
- Załadunek w porcie docelowym
- Transport do celu
- Ubezpieczenie
- Cło w kraju docelowym
- Podatki w kraju docelowym
koszt transportu zagranicznego ujęty w cenie
koszt transportu krajowego doliczamy do podstawy vat


CIP Carriage and insurance paid (Przewóz i ubezpieczenie opłacone)
Sprzedający musi zorganizować transport (zawrzeć umowę przewozu) i ponieść związane z tym koszty, ale bez przyjmowania ryzyka utraty (uszkodzenia) towaru lub dodatkowych kosztów związanych z przypadkami występującymi po załadunku i wysyłce
Podział kosztów
Sprzedający:
- Załadunek
- Cło w kraju sprzedawcy
- Transport do portu macierzystego
- Wyładunek w porcie macierzystym
- Opłaty portowe w porcie macierzystym
- Transport do portu docelowego
- Ubezpieczenie
Kupujący:
- Opłaty w porcie docelowym
- Załadunek w porcie docelowym
- Transport do celu
- Cło w kraju docelowym
- Podatki w kraju docelowym
koszt transportu zagranicznego ujęty w cenie
koszt transportu krajowego doliczamy do podstawy vat


Grupa D sprzedający posiadając gestię transportową ma obowiązek dostarczenia towaru
do określonego miejsca/portu przeznaczenia

DAF Delivered At Frontier (Dostarczono do granicy)
obowiązkiem sprzedającego jest postawienie towaru do dyspozycji kupującego i poniesienie związanych z tym kosztów oraz ryzyka, na środku transportu w określonym punkcie dostawy na granicy, przed granicą kraju sąsiedniego; ewentualne koszty wyładunku ze środka transportu na granicy ponosi kupujący
Podział kosztów
Sprzedający:
- Załadunek
- Cło w kraju sprzedawcy
- Transport do portu macierzystego
- Wyładunek w porcie macierzystym
- Opłaty portowe w porcie macierzystym
- Transport do portu docelowego
Kupujący:
- Opłaty w porcie docelowym
- Załadunek w porcie docelowym
- Transport do celu
- Ubezpieczenie
- Cło w kraju docelowym
- Podatki w kraju docelowym
koszt transportu zagranicznego ujęty w cenie
koszt transportu krajowego doliczamy do podstawy vat


DES Delivered Ex Ship (Dostarczone na statku)
sprzedający ma obowiązek zawarcia umowy przewozu i poniesienia jego kosztu oraz postawienia towaru do dyspozycji kupującego na burcie statku w porcie przeznaczenia; ryzyko transportu morskiego ponosi sprzedający; odprawa celna importowa ciąży na kupującym
Podział kosztów
Sprzedający:
- Załadunek
- Cło w kraju sprzedawcy
- Transport do portu macierzystego
- Wyładunek w porcie macierzystym
- Opłaty portowe w porcie macierzystym
- Transport do portu docelowego
- Ubezpieczenie
Kupujący:
- Opłaty w porcie docelowym
- Załadunek w porcie docelowym
- Transport do celu
- Cło w kraju docelowym
- Podatki w kraju docelowym
koszt transportu zagranicznego ujęty w cenie
koszt transportu krajowego doliczamy do podstawy vat


DEQ Delivered Ex Quay (Dostarczone na nabrzeże)
obowiązkiem sprzedającego jest postawienie towaru do
dyspozycji kupującego na określonym nabrzeżu w porcie przeznaczenia; odprawa celna
importowa ciąży na kupującym
Podział kosztów
Sprzedający:
- Załadunek
- Cło w kraju sprzedawcy
- Transport do portu macierzystego
- Wyładunek w porcie macierzystym
- Opłaty portowe w porcie macierzystym
- Transport do portu docelowego
- Ubezpieczenie
- Opłaty w porcie docelowym
Kupujący:
- Załadunek w porcie docelowym
- Transport do celu
- Cło w kraju docelowym
- Podatki w kraju docelowym
koszt transportu zagranicznego ujęty w cenie
koszt transportu krajowego doliczamy do podstawy vat


DDU Delivered Duty Unpaid (Dostarczone, cło nieopłacone)
sprzedający organizuje transport, ponosi jego koszt i
ryzyko do oznaczonego miejsca przeznaczenia; towar stawia do dyspozycji kupującego na środku transportu; wyładunek ze środka transportu i odprawa celna importowa są obowiązkami kupującego
Podział kosztów
Sprzedający:
- Załadunek
- Cło w kraju sprzedawcy
- Transport do portu macierzystego
- Wyładunek w porcie macierzystym
- Opłaty portowe w porcie macierzystym
- Transport do portu docelowego
- Ubezpieczenie
- Opłaty w porcie docelowym
- Załadunek w porcie docelowym
- Transport do celu
Kupujący:
- Cło w kraju docelowym
- Podatki w kraju docelowym
wartość z faktury - koszt transportu krajowego = wartość celna
koszt transportu krajowego doliczamy do podstawy vat


DDP Delivered Duty Paid (Dostarczone, cło opłacone)
wszystkie koszty i całe ryzyko związane z dostawą towarów jest ponoszone przez sprzedawcę. Sprzedawca opłaca również wszystkie cła i podatki, włącznie z tymi które powstają w kraju odbiorcy.

mam nadzieję że nic nie pochrzaniłam ;) a jak coś pomieszałam to mnie poprawcie ;) he... w końcu o trzeciej nad ranem to wszystko jest możliwe :P
<<*>><<*>><<*>>
W życiu wielką sztuką jest śmiać się zawsze i wszędzie...
nie żałować tego co było i nie bać się tego co będzie...
Avatar użytkownika
Duszka
Administrator
Administrator
 
Posty: 1565
Dołączył(a): 18.06.2009 18:58:42

najczęściej stosowane w praktyce reguły Incoterms -lista

Postprzez darwina » 13.01.2010 18:46:07

W związku z tym, że od 6 lat zajmuję się importem w różnych firmach i branżach, pomyślałam, że może zrobimy listę tych fromuł Incoterms, które są najczęściej stosowane w praktyce? Naiszę z moich doświadczeń, może ktoś zgłosi swoje?
No więc ja głównie importuję ładunki kontenerowe z Chin. Generalnie najczęściej używamy dwóch formuł:
FOB Szanghaj-gdy ja organizuję transport (zlecam go firmie spedycyjnej)
CIF Gdynia -gdy transport organizuje mój dostawca i wlicza mi koszt tego transportu w cenę.
Zawsze w ofercie chińskiej cena jest albo "na Fobie" albo cena "na Cifie".
Generalnie my wolimy otrzymywać ceny na Cifie.
W każdym razie Chińczycy mają często dobre ceny w transporcie morskim, lepsze niż nasi spedytorzy, więc często sprowadzam na Cifie.
No więc w handlu z krajami azjatyckimi, przy transportach kontenerowych (morskich) CIF i FOB stosuje się na najczęściej.
W handlu unijnym często stosuje się EXW (czyli cenę po prostu z fabryki, transport leży po mojej (importera) stronie, a także FCA (sprzedający podstawia towar do wyznaczonej przeze mnie firmy transportowej.
Czasem miałam warunki "loco magazyn importera" co oznacza , że sprzedający dostarcza towar do magazynu kupującego. Coś w stylu DDU, tylko w transporcie drogowym.
Innych formuł Incoterms nie doświadczyłam w swojej praktyce...
darwina
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 4
Dołączył(a): 10.01.2010 21:17:36
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez Marta » 14.01.2010 11:02:14

Nie mam doświadczenia i pewnie stąd moje ciągłe pytania, oto kolejne:
Przy wielu rodzajach warunków dostaw mamy koszt transportu zagranicznego ujęty w cenie. (tak jest przy warunkach z grupy C i D ) , i sprzedający wystawia jedną fakturę na której mamy dwie pozycje: 1. Towar (cena 2500,00 euro) 2. Koszt transportu (1000 euro), suma z faktury 3500,00 euro, i „załóżmy, ze nie ma innych założeń”.
Zatem „na SAD’zie” rozpisujemy to w polach:
Pole 22 – EURO / 2500,00 (mimo, że nazwa pola to ogólna wartość z faktury)
Pole 42 – 2500,00
Pole 46 – 3500,00
Poprawnie??
I kolejne pytanie, czy jeżeli na fakturze nie mielibyśmy poz. nr 2, czyli koszt transportu, tylko sam towar. To aby "uzyskać" koszt zagraniczny, trzeba taką informację uzyskać od sprzedajacego jako fakturę lub jako oświadczenie o kosztach transportu. I co teraz odejmować ten koszt transportu od ceny towaru z faktury? Czy traktować ten koszt jako zupełnie niezalezny od faktury towaru, mimo, iż przy tych warunkach (C i D) koszt zagraniczy z założenia ujęty jest w cenie?
... Marzenia są nie po to by je mieć, lecz po to by je realizować ...
Avatar użytkownika
Marta
Moderator
Moderator
 
Posty: 644
Dołączył(a): 29.10.2009 09:06:40
Lokalizacja: śląsk/małopolska

Postprzez kotek » 18.02.2010 23:18:16

Duszko: Chciałbym twoje teksty z tego topiku wkleić w mój programik w kolejną zakładeczkę lub w jakiś helpik. Czy wyrażasz na to zgodę i czy chcesz aby cię uhonorować w podpisie? :-)
Mogę tam nawet wkleić twoje zdjęcie i imie i nazwisko jako wspaniała nauczycielka prawa celnego :-)
Avatar użytkownika
kotek
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 72
Dołączył(a): 30.01.2010 03:33:13

Postprzez Duszka » 19.02.2010 00:12:33

kotek oczywiście że możesz i nie tylko z tego topiku :D śmiało korzystaj z każdego info które jest ci przydatne ja nie mam nic przeciwko temu :)
<<*>><<*>><<*>>
W życiu wielką sztuką jest śmiać się zawsze i wszędzie...
nie żałować tego co było i nie bać się tego co będzie...
Avatar użytkownika
Duszka
Administrator
Administrator
 
Posty: 1565
Dołączył(a): 18.06.2009 18:58:42

Postprzez wioletta30 » 19.02.2010 20:18:04

a ja mam takie pyt do warunkow dostawy
czy DDP oznacza ze od wartosci z faktury odejmuje sie koszt krajowy, a cena transportu zagr. ujeta w cenie a koszt krajowy niedodaje sie do watu? tak to sobie obmysliłam :) ale chyba zle wywnioskowalam
Duszko poradz
:)
wioletta30
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 41
Dołączył(a): 07.12.2009 16:48:38

Postprzez Duszka » 19.02.2010 21:24:02

wioletta30 DDP to jest to samo co DDU z tą różnicą że wszystkie formalności dokonane są przez sprzedającego czyli on składa zgłoszenie celne i opłaca podatki więc to nie zmienia faktu że:
wartość z faktury - koszt transportu krajowego = wartość celna
koszt transportu krajowego doliczamy do podstawy vat

po prostu kupujący dostaje towar do dyspozycji bez męczenia się ze zgłoszeniem celnym to za niego załatwi sprzedający... za co sobie odpowiednio policzy ;)
<<*>><<*>><<*>>
W życiu wielką sztuką jest śmiać się zawsze i wszędzie...
nie żałować tego co było i nie bać się tego co będzie...
Avatar użytkownika
Duszka
Administrator
Administrator
 
Posty: 1565
Dołączył(a): 18.06.2009 18:58:42

Postprzez adam » 25.08.2010 09:12:53

Duszko w sprawie odpowiedzi Wiolecie odnośnie warunków DDP. Mam taki przykład z życia wzięty np. towar jest wysyłany z Norwegii na warunkach DDP Gdynia. i na fakturze są wyszczególnione następujące pozycje:

1. Towar x - 1155 EUR
2. Koszt dostawy - 275 EUR (do Gdyni)
3. Opłaty celne za odprawę - 50 EUR
Razem 1.480,00 EUR

To rozumiem, że wartość celna w tym wypadku to było to 1.430,00 EUR ?
adam
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
 
Posty: 316
Dołączył(a): 25.02.2010 22:14:15
Lokalizacja: Gdańsk

Postprzez adam » 31.08.2010 09:43:15

Duszka napisał(a):wioletta30 DDP to jest to samo co DDU z tą różnicą że wszystkie formalności dokonane są przez sprzedającego czyli on składa zgłoszenie celne i opłaca podatki więc to nie zmienia faktu że:
wartość z faktury - koszt transportu krajowego = wartość celna
koszt transportu krajowego doliczamy do podstawy vat

po prostu kupujący dostaje towar do dyspozycji bez męczenia się ze zgłoszeniem celnym to za niego załatwi sprzedający... za co sobie odpowiednio policzy ;)


Duszko czy na pewno w warunkach DDP opisanych wprzez Ciebie wyżej dla Wioletty - wartość celna = wartość z faktury - transport krajowy??

Warunki DDP zakładają, że cło już jest opłacone więc po odjęciu od wartości z faktury jedynie transportu krajowego otrzymamy wg mnie wartość celną powiększoną również o cło.. a nie samą wartość celną - czy nie? czy coś mieszam?

wniosek z tego jednak ogólnie, że warunków DDP nigdy nie powinniśmy dostać na egzaminie bo te warunki zakładają, że zgłoszenie celne zostało już dokonane stąd nie byłoby co robić w zadanku heh:)
adam
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
 
Posty: 316
Dołączył(a): 25.02.2010 22:14:15
Lokalizacja: Gdańsk

Postprzez Duszka » 31.08.2010 18:55:07

adam stwierdzenie "wartość z faktury - koszt transportu krajowego = wartość celna" oznacza wartość z faktury minus koszt transportu krajowego równa się wartość celna
<<*>><<*>><<*>>
W życiu wielką sztuką jest śmiać się zawsze i wszędzie...
nie żałować tego co było i nie bać się tego co będzie...
Avatar użytkownika
Duszka
Administrator
Administrator
 
Posty: 1565
Dołączył(a): 18.06.2009 18:58:42

Postprzez adam » 01.09.2010 09:50:46

Duszka napisał(a):adam stwierdzenie "wartość z faktury - koszt transportu krajowego = wartość celna" oznacza wartość z faktury minus koszt transportu krajowego równa się wartość celna

Dzięki - to jest jasne:) tylko czy taka definicja ma zastosowanie również do warunków DDP?? (o to mi chodziło w pytaniu) przykład:
Firma z Norwegii wysyła towar firmie Polskiej na warunkach DPP Gdynia towar.
Na fakturze z oznaczonymi warunkami DDP Gdynia są pozycje:
1.Towar A - 1000 EUR
2.Transport - 400 EUR
3.Koszta obslugi celnej -40 EUR
RAZEM 1440 EUR

To wedle definicji wyżej jak odejmiemy od 1440 eur (wartość z faktury)koszt transportu (400 EUR) - to zostanie nam 1040 EUR - i to miałaby być wartość celna?
(w tym wypadku będzie to chyba wartość celna plus koszta obsługi celnej+cło zapłacone - gdyż na warunkach DDP towar dociera już oclony czy nie?) może czegoś nie rozumiem, ale wolę się upewnić.
adam
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
 
Posty: 316
Dołączył(a): 25.02.2010 22:14:15
Lokalizacja: Gdańsk

Postprzez Duszka » 03.09.2010 19:17:43

adam DDP to jest to samo co DDU z ta różnicą że wszelkich formalności dokonuje dostawca w kraju przeznaczenia a nie nabywca a na fakturze masz koszt towaru i transportu (choć nie koniecznie bo może być osobna faktura za transport który nie musi być ujęty w cenie) nie ma tam żadnych kosztów odprawy celnej

po prostu organizacją odprawy i wszelkiej dokumentacji niezbędnej do jej przeprowadzenia zajmuje się sprzedawca... myślę adam że niepotrzebnie sobie zaciemniasz jasne rzeczy takim gdybaniem co by było gdyby... musisz wiedzieć co wliczamy do wartości celnej a co nie (to masz w WKC) i znać znaczenie warunków Incoterms 2000 przedstawiłam wam to najjaśniej jak umiałam

DDP to są szczególne warunki dostawy bardzo ciężko je wynegocjować i opierają się o kontrakty a nie o zwykłe jednorazowe transakcje
<<*>><<*>><<*>>
W życiu wielką sztuką jest śmiać się zawsze i wszędzie...
nie żałować tego co było i nie bać się tego co będzie...
Avatar użytkownika
Duszka
Administrator
Administrator
 
Posty: 1565
Dołączył(a): 18.06.2009 18:58:42

Postprzez adam » 06.09.2010 07:45:20

Duszko..dziękuję za wyjaśnienie:) jednakże chciałem w tym wypadku powiedzieć, że zupełnie tu nie "gdybałem" i nie próbowałem sobie sztucznie zaciemniać tematu tylko to mnie zaczęło zastanawiać jak zobaczyłem (baardzo konkretną) fakturę z firmy norweskiej dla naszej firmy i dane znajdujące się na fakturze wyglądają następująco:
data faktury: 31.08.2010
warunki dostawy określone cytat:
"DDP Gdynia ex VAT", Courier name: "DSV Road" natomiast pozycje z faktury obejmowały kolejno cytuję:
1. "nazwa towaru": 1155 eur
2. "freightcosts":275 eur
3. "customclearance costs / DDP costs":
50 eur
- dlatego podałem taki przykład, który jest kopią tych danych..pozycja 3 to według mnie określenie "opłat za odprawę celną na warunkach DDP"... czyli koszt obsługi celnej czyż nie??jak uważasz?
total: 1.480,00 EUR
(na fakturze znajduje się również deklaracja eksportera o pochodzeniu towaru)

z praktycznego punktu widzenia- towar ma do nas dotrzeć w ciągu najbliższych 5-7 dni.. stąd będę w stanie sprawdzić jak to zostało ostatecznie policzone bo będę widział kartę SADu.. i może to jakoś dziwnie się złożyło - ale ilekroć prosiła moja firma firmy norweskie o wysłanie towarów kurierem na warunkach DDP to nigdy nie było z tym problemu..:)(nie wymagało to jakiegoś kontraktu)- tylko wcześniej nie analizowałem tych przypadków i jak to było rozliczane:)

Ciekawie określone są warunki dostawy:
DDP ex VAT = czyli domyślam się, że dostawca opłaci cło bez VATu??
zobaczę i dam znać- jeśli interesuję Cię ten przypadek..
adam
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
 
Posty: 316
Dołączył(a): 25.02.2010 22:14:15
Lokalizacja: Gdańsk

Postprzez gatitta » 09.09.2010 21:05:01

o mój Boże...czarna magia
Avatar użytkownika
gatitta
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
 
Posty: 370
Dołączył(a): 27.10.2009 13:19:41
Lokalizacja: LUBELSKIE

Postprzez Marta » 10.09.2010 08:52:17

Spokojnie Gatitta, da się przez to przejść ... też miałam (i mam niekiedy nadal) chwilę załamki, jak czytam coś nowego i trudnego :)
... Marzenia są nie po to by je mieć, lecz po to by je realizować ...
Avatar użytkownika
Marta
Moderator
Moderator
 
Posty: 644
Dołączył(a): 29.10.2009 09:06:40
Lokalizacja: śląsk/małopolska

Postprzez adam » 10.09.2010 10:04:39

Dokładnie jak mówi Marta-- ja do tej pory mam pełno wątpliwości mimo zdanego egzaminu, który dokładnie jest "wierzchołkiem góry lodowej" gdyż w praktycznym wykonywaniu zgłoszeń jest kupa wiedzy o której aktualnie nie mam zielonego pojęcia...gatitta po kolei - najpierw teoria, potem zadanka SADy importowe - to umożliwi zdanie egzaminu a potem.. życie:)
adam
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
 
Posty: 316
Dołączył(a): 25.02.2010 22:14:15
Lokalizacja: Gdańsk

Postprzez gatitta » 10.09.2010 11:26:49

wzięłam się za praktykę i codziennie poświęcam na to przynajmniej dwie godziny.Staram się jak najwięcej,ale czasem oczy same się już zamykają.
Najgorzej jak nie wiem za co się brać i zastanawiam się skąd Wy to wszystko wiecie?
Avatar użytkownika
gatitta
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
 
Posty: 370
Dołączył(a): 27.10.2009 13:19:41
Lokalizacja: LUBELSKIE

Postprzez adam » 10.09.2010 14:09:25

GATITA, jeżeli chodzi o praktykę - to ja robiłem sobie w ten sposób.. przejrzałem wszystkie posty z zadaniami na forum robiąc ich listę w WORD Umieszczając następujące dane:
Data umieszczenia zadania, nazwa (by móc to łatwo zlokalizować oraz kto wstawił posta:) i następnie ułożyłem tą listę wg dat i zacząłem sam rozwiązywać zadania, jedno po drugim (drukowałem treść zadania zostawiając pół strony na obliczenia, oraz druki SAD +DW1, które spinałem na koniec i w stawiałem do koszulki), w sumie 24 zadania. Zawsze po rozwiązaniu sprawdzałem wyniki na stronie - jeśli ktoś je umieścił, i jeśli się coś nie zgadzało - czytałem całą korespondencję na temat zadania-jeśli nie było tam odpowiedzi - to umieszczałem pytania do tego zadania na stronie..w ten sposób sporo moich wątpliwości się rozwiało i czegoś (robienie SAD importowych) tam się jakoś nauczyłem...:) polecam krok po kroku..nie wszystko na raz. Oczywiście rozwiązując zadania miałem pod ręką wydrukowaną instrukcję wypełniania SAD oraz wydrukowane kody do pól 33 i 44 no i dostęp do netu - który umożliwiał mi m.in. wyszukanie kodu w ISZTAR i potem potrzebnego kursu walut na odpowiednio stronach mf.gov.pl o nbp.pl .. acha.. by nie marnować papieru.. zawsze po tym jak wyszukałem kod- sprawdzałem na stronie forum - czy ten kod który znalazłem jest odpowiedni rzucając okiem na wyniki na pole 33 - by oszczędzić robienia SADu na bazie złego kodu. Reszta pól - trudno - czasem poprawiałem i kreśliłem:) Uważam, że może rzeczywiście fajnie byłoby przyjąć jakąś zasadę numeracji i nazywania zadań by uprościć ich przegląd i np. każda osoba umieszczająca kolejne zadanie mogłaby nadać postowi nazwę ZADANIE NR XX - "tu nazwa / skąd jest etc"
ale to tylko taka moja sugestia:) dopóki tego nie ma - trzeba zrobić samemu listę by się w tym ogarnąć:) gdyż zadania na tej podstronie z zadaniami układają się w kolejności zawsze innej - to jest zależnej od tego kto kiedy umieścił posta i dlatego wg mnie jest potrzebna twoja własna lista..
adam
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
 
Posty: 316
Dołączył(a): 25.02.2010 22:14:15
Lokalizacja: Gdańsk

Postprzez gatitta » 10.09.2010 17:38:11

możesz mi podać link strony z którego bierze się kurs walut??
na egzaminie kurs bedzie podany??
Wchodzę na stonę MF ale dalej nie wiem gdzie tego szukać.Czy każdy może wziąć skąd chce ten kurs czy wszysscy z jednej strony?
Avatar użytkownika
gatitta
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
 
Posty: 370
Dołączył(a): 27.10.2009 13:19:41
Lokalizacja: LUBELSKIE

Postprzez Marta » 10.09.2010 19:37:00

Gatittko, masz tu :
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html

Poczytaj sobie, jedno z pierwszych zadanek z forum tam są dywagacje moje i pytania na temat jaki kurs waluty należy obrać :)
... Marzenia są nie po to by je mieć, lecz po to by je realizować ...
Avatar użytkownika
Marta
Moderator
Moderator
 
Posty: 644
Dołączył(a): 29.10.2009 09:06:40
Lokalizacja: śląsk/małopolska

Postprzez Marta » 10.09.2010 19:44:02

A na egzaminie, powiem szczerze, że zaskoczona byłam iż właśnie w postaci tabel czarno na białym podali te kursy walut (aż sama chciałam sobie utrudnić zadanie, szukając w dokumentach tabeli B :) )... ja jeszcze myślałam, że będziemy musieli odszukać nas tą interesująca środę czyli tabelę B. I chyba w tym przydała by się nauka na kursie, bo na kursie powinni pokazać papierową tabele (taka jaka obowiązywała na egzaminie) i zaoszczędziałabym może z 10 minut egzaminu :D

Także na egzaminie jest łatwiej - bo masz podane, iż dany kurs obowiązuje od tego do tego dnia miesiąca i już ... nie bawisz się w żadne przedostatnie środy miesiąca :)
Ostatnio edytowano 10.09.2010 22:12:13 przez Marta, łącznie edytowano 1 raz
... Marzenia są nie po to by je mieć, lecz po to by je realizować ...
Avatar użytkownika
Marta
Moderator
Moderator
 
Posty: 644
Dołączył(a): 29.10.2009 09:06:40
Lokalizacja: śląsk/małopolska

Postprzez monii115 » 10.09.2010 21:49:04

Gatitta zaglądaj tu jeśli chodzi o kursy walut :D fajna i przejrzysta stronka http://www.money.pl/
Żyć powoli, na tym polega tajemnica szczęścia.
Avatar użytkownika
monii115
Moderator
Moderator
 
Posty: 546
Dołączył(a): 21.11.2009 19:39:09
Lokalizacja: Podlaskie

Postprzez gatitta » 11.09.2010 18:39:54

dzięki za pomoc dziewczynki.

Monii!Ja dopiero zaczynam.Zgodnie z naszą rozmową nie dam Ci spokoju,jak już zaczaję co i jak chociaż trochę.Na razie nie ruszylam żadnego zadania.Krok po kroku dochodzę..
Avatar użytkownika
gatitta
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
 
Posty: 370
Dołączył(a): 27.10.2009 13:19:41
Lokalizacja: LUBELSKIE

Postprzez kasia82 » 12.09.2010 13:34:26

spokojnie gatitta dasz rade.... tam wszystko jest podane jak na dłoni z tymi kursami, jest osobna "książka" - bo dość gruba- także o to nie musisz się martwić :wink:
kasia82
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 77
Dołączył(a): 29.12.2009 17:44:48
Lokalizacja: lubelskie

Koszty przy odzielnych fakturach

Postprzez martusiaa1712 » 02.12.2010 07:59:23

Witam,
Jestem tu nowa i niedługo zdaje poprawkowy egzamin.
Duszka mam pytanko odnośnie kosztów.
Pięknie rozpisałaś tą sprawę z warunkami dostawy i kosztami. Czy mogłabyś jeszcze napisać jak to będzie wygladąć gdy przy odprawie będą odzielne faktury?
Będe wdzięczna za jakąkolwiek infromacje, ponieważ na kursie którym byłam uczono nas źle.

Pozdrawiam
Marta
martusiaa1712
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 7
Dołączył(a): 06.09.2010 13:06:13

Postprzez Duszka » 02.12.2010 19:40:41

przy warunkach dostawy z grupy E i F dodajesz koszt transportu zagranicznego do wartości celnej a koszt krajowy do VAT'u natomiast przy warunkach dostawy z grupy C i D nie dodajesz kosztu transportu zagranicznego bo on już jest w cenie i odejmujesz koszt krajowy bo on też jest w cenie a nie może być wliczony do wartości jego doliczamy do VAT'u


jeśli koszt transportu przy warunkach grupy C i D byłby nie ujęty w cenie lecz z jakiegoś tam powodu wykazany na osobnej fakturze (oczywiście to może być haczyk na egzaminie) to po mimo że masz warunki CIP czy DDU koszt zagraniczny doliczasz do wartości a koszt krajowy doliczasz do vat'u jeśli koszty są w cenie koszt zagraniczny zostawiasz w spokoju a koszt krajowy odejmujesz do wartości jednocześnie doliczając do do podstawy vat
<<*>><<*>><<*>>
W życiu wielką sztuką jest śmiać się zawsze i wszędzie...
nie żałować tego co było i nie bać się tego co będzie...
Avatar użytkownika
Duszka
Administrator
Administrator
 
Posty: 1565
Dołączył(a): 18.06.2009 18:58:42

Postprzez martusiaa1712 » 06.12.2010 06:23:29

Dziękuje Ci ślicznie za pomoc. Teraz już wszystko jasne.
Pozdrawiam
Marta
martusiaa1712
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 7
Dołączył(a): 06.09.2010 13:06:13

Postprzez martusiaa1712 » 08.12.2010 17:20:54

Duszko,
Przepraszam że znów Cię męcze ale te koszty nie dają mi spokoju.
Napisałaś mi że jeżeli mam warunki C i D kosztów zagranicznych nie dotykam chyba że mam odzielną fakturę a krajowe odejmuje od wartości celnej.
Wertując zadania znalazłam przykład CIF Jałta gdzie koszty zagraniczne były na plus do wartości celnej a krajowe tylko do VATu.
Nic już z tego nie rozumiem.
Błagam o pomoc :)
martusiaa1712
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 7
Dołączył(a): 06.09.2010 13:06:13

Postprzez monii115 » 08.12.2010 20:24:08

martusiaa1712 dla tego CIF Jałta jest na plus bo Jałta znajduje się po za Unią Europejską i musisz w tym wypadku dodać koszt który został poniesiony do granicy unijnej.
Żyć powoli, na tym polega tajemnica szczęścia.
Avatar użytkownika
monii115
Moderator
Moderator
 
Posty: 546
Dołączył(a): 21.11.2009 19:39:09
Lokalizacja: Podlaskie

Postprzez martusiaa1712 » 08.12.2010 21:30:07

Dziękuje za odpowiedź
A teraz podsumowując:
Koszty zagraniczne przy warunkach EXW,FCA,FAS I FOB
dodaje się do wartości celnej a krajowe do VATu.
Przy warunkach: CFR, CIF,CPT,CIP,DAF,DES,DEQ,DDU I DDP
kosztów zagranicznych się nie rusza a krajowe wrzuca do VATu. Wyjątek jest wówczas gdy na koszty sporządzona jest oddzielna faktura bądź wymienione miejsce nie znajduje się we wspólnocie.>
Chyba już dobrze rozumiem.
Czy mogą być jeszcze jakieś inne haczyki?
martusiaa1712
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 7
Dołączył(a): 06.09.2010 13:06:13

Postprzez monii115 » 09.12.2010 08:08:41

Zawsze istotne jest miejsce, na nie musisz zwracać uwagę.
Żyć powoli, na tym polega tajemnica szczęścia.
Avatar użytkownika
monii115
Moderator
Moderator
 
Posty: 546
Dołączył(a): 21.11.2009 19:39:09
Lokalizacja: Podlaskie

Postprzez martusiaa1712 » 09.12.2010 10:15:56

Dzięki śliczne za pomoc.
Mam nadzieje że teraz już nic nie zamotam :)
martusiaa1712
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 7
Dołączył(a): 06.09.2010 13:06:13

Postprzez agentka83 » 17.12.2010 10:36:00

Witam wszystkich :)

Ja z INCOTERMS zawsze mam problem od strony praktycznej, czyli przy zgłoszeniu celnym.

Może ktoś z was jest w posiadaniu rozpiski z warunkami transakcji, miejscem przeznaczania i wartościami które są na + a które na - do wartości celnej zarówno w IM jak i EX

Np.:
- IM EXW 3 [STW1 na -(koszt transportu na terenie Polski), 7W01 na + (koszty ubezpieczenia do granicy) itd.],
- EX CPT 2,
- EX EXW 1,
- IM DDU 1.
gdzie:
pierwszy człon to procedura (IMport EXport)
drugi człon to warunki INCOTERMS 2000 lub INCOTERMS 2010
trzeci człon o miejsce dostawy (1=nasz kraj, 2=kraj we Wspólnocie, 3=kraj poza terenem Wspólnoty).
w nawiasie są natomiast konkretne pozycje z SADu, co przy danych warunkach należy dodać a co odjąć do/od wartości celnej towaru i/lub podstawy VATu.
agentka83
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 69
Dołączył(a): 11.06.2010 12:24:37
Lokalizacja: Pomorze

Postprzez Nynka » 09.01.2011 20:36:19

Zauważyłam że omawiane są przypadki podziału kosztów transportu w zależności od warunków dostawy tylko dla importu.
A jak wygląda kwestia w exporcie?

W imporcie miejscem podziału kosztów transportu krajowe/zagraniczne jest granica UE?

W exporcie tym miejscem (granicą)które dzieli nam koszty transportu na krajowe/zagraniczne jest równiez granica UE, cz PL ?

Przy exporcie poprawne obliczenie wartoości celnej (statystycznej) jest również istotne, pomimo że nie jest juz bazą do wyliczenia VAT
Nynka
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 13
Dołączył(a): 17.12.2010 22:55:17

Postprzez Marta » 09.01.2011 23:16:51

W imporcie miejscem podziału kosztów transportu krajowe/zagraniczne jest granica UE, w eksporcie jest to granica statystyczna PL.

Pozdrawiam.
... Marzenia są nie po to by je mieć, lecz po to by je realizować ...
Avatar użytkownika
Marta
Moderator
Moderator
 
Posty: 644
Dołączył(a): 29.10.2009 09:06:40
Lokalizacja: śląsk/małopolska

Postprzez Nynka » 10.01.2011 19:16:23

Dziękuję Marta za szybką odpowiedź... miałam niejasne podejrzenie że tak to wygląda , które teraz przerodziło się w pewność :)
Dla mnie, agenta "przedunijnego" to zmiana- kiedyś miejscem podziału kosztów zawsze byla granica PL, teraz muszę sie do tego przyzwyczaić ufff... a wiadomo że najciężej zmienić przyzwyczajenia :roll:
Nynka
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 13
Dołączył(a): 17.12.2010 22:55:17

Postprzez paraskewia » 18.07.2011 10:25:19

Witam, a ja mam takie pytanie. Towar leci z Japonii do Frankfurtu. Warunki są ddu Poznań. Mamy na fakturze podany koszt towaru samego i koszt frachtu i ubezpiecznia. I moje pytanie czy sumę kosztu frachtu i ubezpiecznia dajemy jako inne koszty czy rozbijamy fracht(lotniczy)procentowo i co wtedy z kosztami ubezpiecznia? Czy jeszcze potrzebne nam są koszty transportu do Poznania?
paraskewia
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 10
Dołączył(a): 03.02.2011 19:24:55

Postprzez malgorzatac » 12.03.2012 16:15:23

Witaj duszko,
Mam problem, chyba tylko Ty mi pomozesz....
Czy na warunkach DAP (DDU) w eksporcie podczas odprawy celnej również dokonuje sie korekty wartości statystycznej? Jesli tak to czy mozesz przyblizyc mi ten temat? Chodzi mi tylko o eksport.
Bede niezmiernie wdzieczna za pomoc.
malgorzatac
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 3
Dołączył(a): 24.10.2010 19:44:51

Postprzez tommysz » 13.03.2012 11:26:06

Przy tych warunkach nalezy odejmowac koszty zagraniczne. Ostatnie posty z tematu http://forumcelne.pl/viewtopic.php?t=304 moze beda pomocne
tommysz
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 144
Dołączył(a): 21.07.2011 12:20:54
Lokalizacja: podlaskie

Postprzez raistilinus » 13.03.2012 11:34:56

Duszka napisał(a):jeśli koszt transportu przy warunkach grupy C i D byłby nie ujęty w cenie lecz z jakiegoś tam powodu wykazany na osobnej fakturze (oczywiście to może być haczyk na egzaminie) to po mimo że masz warunki CIP czy DDU koszt zagraniczny doliczasz do wartości a koszt krajowy doliczasz do vat'u jeśli koszty są w cenie koszt zagraniczny zostawiasz w spokoju a koszt krajowy odejmujesz do wartości jednocześnie doliczając do do podstawy vat


Bardzo proszę o potwierdzenie, czy na pewno w ten sposób liczy się taki przypadek.

Siedzieliśmy na kursach w Łodzi i prowadzący wałkował nam, że zawsze, absolutnie zawsze cena transportu w grupie C i D wliczona jest w koszt towaru. Jeżeli nie ma jej wyodrębnionej na tej samej fakturze co koszt towaru, to nie odejmujemy transportu w UE, a tylko dodajemy go do VAT.

Stąd moja konsternacja i wielkie zdziwienie...:(
Być ukierunkowanym na cel: dom, samochód, dzieci i drzewo.
Avatar użytkownika
raistilinus
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 92
Dołączył(a): 16.01.2012 22:27:41
Lokalizacja: Lublin

Postprzez raistilinus » 14.03.2012 12:21:51

Ponawiam prośbę o odpowiedź.

W sobotę jest egzamin, więc zaczynam się martwić.

Rozumiem, co zrobić w/w przypadku z transportem na terenie UE. jeżeli jest na oddzielnej fakturze, nie odejmujemy go od wartości celnej, no i doliczamy do VAT. Wciąż nie wiem tylko co robimy z transportem na terenie UE na warunkach z grupy C i D, kiedy transport ten rozpisany jest na oddzielnej fakturze.... :(
Być ukierunkowanym na cel: dom, samochód, dzieci i drzewo.
Avatar użytkownika
raistilinus
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 92
Dołączył(a): 16.01.2012 22:27:41
Lokalizacja: Lublin

kurs celny

Postprzez Carmen » 23.04.2012 15:16:19

WITAM. jaki zastosujemy kurs przy kosztach transportu krajowego na warunkach dostawy EXW. Jeżeli np koszt wynosi 500 USD ?? (ponieważ ten koszt mamy doliczyć do podstawy Vatu)
Carmen
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 14
Dołączył(a): 09.07.2011 12:27:03

Postprzez raistilinus » 23.04.2012 18:10:41

Zastosujemy kurs z przedostatniej środy poprzedniego miesiąca, o ile wartość w tabeli nie ulegnie zmianie. Przedostatnia środa miesiąca stosowana jest przy ustalaniu wartości celnej towaru.
Być ukierunkowanym na cel: dom, samochód, dzieci i drzewo.
Avatar użytkownika
raistilinus
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 92
Dołączył(a): 16.01.2012 22:27:41
Lokalizacja: Lublin


Powrót do Kopalnia wiedzy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron